پرکردن خلا وزن هفت با نیروهای جوان و تازه نفس


کادر فنی با چهره های گمنام در وزن هفت کار خودرا برای قهرمانی جهان آغاز میکند. چهره هایی که امروز ناشناخته هستند اما شاید در آینده ای نزدیک از آنها زیاد بشنویم.

به گزارش سایت هواداران تکواندو و به نقل از جوان آنلاین؛ رقابت های قهرمانی آزاد کشوری در شرایطی برگزار شد که در وزن هفت (محمد رضا خانی، امیدرضا چیت ساززاده، نیما مهرعلی، علی نجفی) مجوز ورود به اردوی تیم ملی را کسب کردند. ۴ هوگوپوش که در توصیف آنها می توان از واژه نا آشنا استفاده کرد.
ناآشناهایی که با تلاش خود فرصت حضور در تیم ملی را به دست آوردند. اگرچه مسیر سخت و فیلترهای دشوار دیگری در ادامه راه این ۴ تکواندوکار جوان وجود دارد اما این هوگوپوشان از خوان اول به خوبی گذشتند.
این ۴تکواندوکار در شرایطی در لیست اردونشینان قرار گرفته اند که در وزن هفت، ۳۹ تکواندو کار برای رقابت در قهرمانی کشور حضور داشتند که در مقایسه با دیگر اوزان خلوت ترین وزن به حساب می آید. با توجه به رقابت تکواندوکاران این وزن کادر فنی با ترکیبی گمنام کار خود را برای قهرمانی جهان آغاز می کند. البته در دیگر اوزان نیز چهره های جوان دیده می شود در وزن پنجم نیز شرایط به همین شکل است. اما در اوزان دیگر حداقل در هر وزن یکی دو چهره با تجربه نیز وجود دارد. این در حالی است که تیم ملی تکواندوی مردان در وزن شش و هفت با خلا نیروهای آماده روبرو است. به طوری که در رقابت های گرندپری سال ۲۰۱۸ نماینده ای از کشورمان در وزن شش شرکت نداشت.
حالا با توجه به معرفی چهره های جدید فرصتی فراهم شده تا کادرفنی مهره های خود را برای حضور هرچه بهتر در رقابت های پیش رو بچینند. مهره هایی که شاید ناآشنا باشند، اما تازه نفس هستند و جویای نام.
سعید رجبی و مهدی خدابخشی نیز برای ماندن در کورس رقابت نیاز به تلاش بیشتر و استفاده از تمامی پتانسل خود دارند تا بتوانند با پشت سر گذاشتن این جوانان جویای نام خود را در ترکیب اصلی تیم ملی اعزامی به مسابقات قهرمانی جهان قرار داهند. هر چند شاید در ادامه راه سیاست های کادرفنی به شکلی باشد که با تغییر دادن اوزان اردونشینان چیدمان هوگوپوشان در ۸ وزن را تغییر بدهند.
به هر روی هرچه هست مهم برگزاری رقابت های عادلانه ای بود که باعث معرفی چهره های جدید شد. چهره هایی که امروز برای مان شناخته نیستند اما شاید در آینده ای نزدیک از آنها زیاد بشنویم و بخوانیم.
هوگوپوشانی که خلا نیروهای آماده را در وزن شش و هفت به خوبی پر کنند و تکواندو با دلی قرص به پیشواز مسابقات سال ۲۰۱۹ برود.
تاريخ:دوشنبه 24 دي 1397 - 18:40