تکواندوکاران ایران از تورنمنت‌های کیش چه امتیازاتی کسب کردند؟


در روزهای گذشته جزیره زیبای کیش میزبان سه رویداد بین‌المللی جام باشگاه‌های آسیا تکواندو، سومین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو و مسابقات تکواندو جام فجر بود.

به گزارش سایت هواداران تکواندو، طی روزهای گذشته جزیره زیبای کیش میزبان سه رویداد بین‌المللی جام باشگاه‌های آسیا تکواندو، سومین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی تکواندو و مسابقات تکواندو جام فجر بود؛ رقابت‌هایی که ملی‌پوشان کشورمان با حضور در آن ضمن نشان دادن توانایی‌های خود به کادرفنی برای حضور در مسابقات جهانی، به دنبال افزایش امتیازات خود در رنکینگ فدراسیون جهانی نیز بودند.
اعضای تیم‌ملی کشورمان در رویدادهای جام باشگاه‌های آسیا و جام فجر با توجه به گرید 1G ، فرصت کسب 10، 6 و 3.6 امتیاز و در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی نیز با توجه به گرید 2G، فرصت کسب 20، 12 و 7.2 امتیاز را داشتند.
با توجه به این موضوع قصد داریم در این گزارش به عملکرد ملی‌پوشان شاخص کشورمان پرداخته و مشخص کنیم آنها در مسابقات اخیر موفق به کسب چند امتیاز شدند.

وزن نخست المپیکی
در این وزن ملی‌پوشان تکواندو کشورمان در اوزان 54- و 58- کیلوگرم در رویدادهای اخیر به میدان رفتند و پس از پایان مسابقات آرمین هادی‌پور با توجه به قهرمانی در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و جام ریاست فدراسیون جهانی 30 امتیاز کسب کرد. هادی‌پور تاکنون و با احتساب امتیاز مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و کسب 295.35 امتیاز در جایگاه چهارم رنکینگ فدراسیون جهانی قرار دارد.
فرزان عاشورزاده دیگر ملی‌پوش تکواندو ایران با قهرمانی در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی 20 امتیاز به اندوخته‌های خود اضافه کرد. عاشورزاده نیز در آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی که روز گذشته و بدون احتساب این رویداد اعلام شد با 218.14 امتیاز در جایگاه دهم قرار دارد.
محمد حسن پلنگ افکن نیز در با قهرمانی در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و جام فجر در وزن 58- کیلوگرم موفق به اضافه کردن 20 امتیاز به 26 امتیاز خود در رنکینگ شد. پلنگ افکن در رنکینگ فدراسیون جهانی در حال حاضر با 26 امتیاز در جایگاه 171 قرار دارد.
محمد کاظمی دیگر ملی‌پوش شاخص وزن نخست المپیکی کشورمان با نایب قهرمانی در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی موفق به کسب 12 امتیاز شد. کاظمی در حال حاضر در رنکینگ فدراسیون جهانی با کسب 74.35 امتیاز در جایگاه پنجاه و ششم قرار دارد.
حسین لطفی نیز با نایب قهرمانی در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی و قهرمانی در مسابقات جام فجر در وزن 54- کیلوگرم، 22 امتیاز به 60 امتیاز اندوخته خود در رنکینگ اضافه کرد. لطفی در حال حاضر با 60 امتیاز در جایگاه هفتاد و دوم رنکینگ قرار دارد.
البته از میان بازیکنان ایرانی، امیر ولی‌پور، حمیدرضا صدری، هادی تیران ولی‌پور و محمد صادق دهقانی نیز در مسابقات امتیازاتی کسب کردند.

وزن دوم المپیکی
سروش احمدی موفق‌ترین تکواندوکار ایرانی در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا، جام ریاست فدراسیون جهانی و جام فجر بود که با قهرمانی در وزن 63- کیلوگرم سه رویداد اخیر موفق به کسب 40 امتیاز شد. احمدی با احتساب امتیازات مسابقه جام باشگاه‌های آسیا تاکنون با کسب 113.06 امتیاز در جایگاه سی و دوم قرار دارد.
میرهاشم حسینی نیز در مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و جام ریاست فدراسیون فدراسیون جهانی به مقام قهرمانی وزن 68- کیلوگرم دست یافت و 30 امتیاز کسب کرد. البته میرهاشم حسینی در مسابقات جام فجر نیز در وزن 74- کیلوگرم به مقام نایب قهرمانی دست یافت و امتیاز کسب کرد که باید دید به به مجموع امتیازات او در وزن دو المپیک اضافه خواهد شد یا در وزن سوم محاسبه می‌شود. میرهاشم با احتساب امتیاز جام باشگاه‌های آسیا و کسب 204.34 امتیاز در جایگاه دوازدهم قرار دارد.
امیرمحمد بخشی دیگر ملی‌پوش شایسته کشورمان نیز با نایب قهرمانی در وزن 68- کیلوگرم جام ریاست فدراسیون جهانی 12 امتیاز کسب کرد و مانند میرهاشم حسینی در جام فجر در وزن 74- کیلوگرم حضور پیدا کرد که با قهرمانی در این مسابقات نیز به 10 امتیاز دیگر دست یافت. امیر محمد نیز با 116.70امتیاز در حال حاضر در جایگاه سی و یکم رنکینگ فدراسیون جهانی قرار دارد.
در این وزن سینا بهرامی نیز با نایب قهرمانی در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی 12 امتیاز کسب کرد تا اندوخته 61.59 امتیازی خود را ارتقا ببخشد. بهرامی در حال حاضر در جایگاه هفتاد و ششم رنکینگ حضور دارد.
محمد مهدی عمادی دیگر تکواندوکار کشورمان نیز با نایب قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا و کسب عنوان سومی جام فجر 6 و 60 .6 امتیاز کسب کرد. عمادی در حال حاضر با 66 امتیاز در جایگاه هفتاد و یکم رنکینگ قرار دارد.
حمیدرضا هادیان نیز با کسب عنوان سومی مسابقات باشگاه‌های آسیا و جام فجر 7.20 امتیاز کسب کرد. امیرحسین محمد خانلو و کامران مردانی‌پور نیز دیگر تکواندوکارانی بودند که موفق به کسب امتیاز شدند. حامد اصغری نیز 6 امتیاز از این رویدادها کسب کرد.

وزن سوم المپیکی
در این وزن نیز عرفان ناظمی با قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا و جام فجر و کسب عنوان سومی در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی موفق به کسب 27.20 امتیاز شد تا موفق‌ترین تکواندوکار ایرانی این وزن لقب بگیرد. ناظمی در حال حاضر با احتساب امتیاز جام باشگاه‌های آسیا و کسب 51.03امتیاز در جایگاه هفتاد و ششم رنکینگ قرار دارد.
مهران برخورداری دیگر تکواندوکار کشورمان بود که عملکرد بسیار خوبی از خود نشان داد و با نایب قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا و جام ریاست فدراسیون جهانی موفق به کسب 18 امتیاز شد.
مهدی جلالی نیز در وزن 74- کیلوگرم در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی با عنوان نایب قهرمانی و عنوان سومی مسابقات جام فجر 15.60 امتیاز کسب کرد. عرفان حیدری نیز با کسب عنوان سومی وزن 74- کیلوگرم مسابقات جام باشگاه‌های آسیا و کسب عنوان سومی وزن 80- کیلوگرم مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی 10.80 امتیاز کسب کرد.
همچنین محمد حسین یزدانی 10 امتیاز، حسن بشیری 7.20 امتیاز، امیر محمد قهرمانی و امیر حسین امیدی نیز 3.60 امتیاز کسب کردند.
وزن چهارم المپیکی
در این وزن سجاد مردانی با کسب عناوین قهرمانی جام ریاست فدراسیون جهانی و جام فجر موفق به کسب 30 امتیاز شد. مردانی در حال حاضر با کسب 235.41 امتیاز در جایگاه نهم رنکینگ قرار دارد.
سعید رجبی نیز با قهرمانی در جام باشگاه‌های آسیا و نایب قهرمانی در مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی و جام فجر 28 امتیاز کسب کرد. رجبی نیز با احتساب امتیاز مسابقات جام باشگاه‌های آسیا در رنکینگ فدراسیون جهانی در حال حاضر 165.67 امتیاز کسب کرده است و در جایگاه هفدهم قرار دارد.
محمدرضا خانی نیز دیگر تکواندوکار کشورمان بود که در وزن 87- کیلوگرم مسابقات جام باشگاه‌های آسیا به مقام قهرمانی و در همین وزن به مقام سومی مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی دست یافت تا 17.20 امتیاز کسب کند. خانی در آخرین رنکینگ اعلامی با کسب 15.60 امتیاز در جایگاه یکصد و سی و پنجم قرار دارد.
نیما مهرعلی با کسب 7.20 امتیاز، حسین قربان‌زاده و علی نجفی با کسب 6 امتیاز و علی اکبر امیری با کسب 3.6 امتیاز دیگر تکواندوکاران کشورمان بودند که موفق به کسب امتیاز از رویدادهای اخیر شدند.

تاريخ:شنبه 18 اسفند 1397 - 08:30