برگزاری المپیک توکیو بدون واکسن کرونا غیر محتمل است!


گروهی از اقتصاددانان ژاپنی برگزاری بازی‌های المپیک توکیو در سال 2021 را بدون واکسن کرونا غیرمحتمل می‌دانند.

به گزارش سایت هواداران تکواندو، اقتصاددانان ژاپنی بر این باورند که برگزاری بازی‌های المپیک توکیو2020 طبق برنامه ریزی و بدون تولید واکسن کرونا در سال 2021 امکان پذیر نیست.

کارشناسان بر این باورند که برگزاری بازی‌های المپیک در ژاپن در سال 2021 وبدون واکسن کرونا خسارات اقتصادی زیادی را بهمراه خواهد داشت و این ضررمالی باعث می‌شود که المپیک در سال 2021 برگزار نشود.

این در حالیست که به زعم برخی از کارشناسان اقتصادی ژاپن، تعویق المپیک برای سال 2022 می توانست شرایط بهتری را برای تولید واکسن و برگزاری بازی‌ها فراهم نماید.
تاريخ:سه شنبه 3 تير 1399 - 10:03