توکیو2020 به دنبال دلارهای بیشتر


بنا بر اعلام کمیته برگزاری توکیو2020، میزبان بازی های بازی های المپیک و پارالمپیک درصدد است تا با حامیان مالی خود گفتگو و رایزنی نماید.

به گزارش سایت هواداران تکواندو، کمیته برگزاری توکیو 2020 طی نشستی با اسپانسرهای رسمی بازی های المپیک در صدد است تا ضمن حفظ شرایط مالی، حامیان مالی بیشتری برای رقابتهای معوق شده المپیک در سال 2021 جستجو کند. بر طبق گزارشات، حامیان مالی داخلی تا کنون رقمی معادل 3/3 میلیارد دلار برای برگزاری توکیو2020 هزینه کرده اند؛ مبلغی که اندکی بیش از 2 برابر ارقام هزینه شده در المپیک دوره قبلی بوده است. همچنین، مبلغ فوق در حدود 60 درصد از هزینه های کمیته برگزاری را پوشش داده و 14 درصد دیگر نیز برای بلیط فروشی درنظرگرفته شده است که با شرایط فعلی پاندمی ویروس کورونا و تعویق المپیک در هاله ای از ابهام قراردارد.
برطبق تحقیقات و نظرسنجی صورت گرفته توسط رسانه ملی نیکای در ژاپن، بیش از دوسوم اسپانسرهای توکیو2020 از حضور و ادامه فعالیت خود اطمینان ندارند و 14 درصد نیز حضور خود را وابسته به شرایط و اعلام قیمت ها از سوی کمیته برگزاری عنوان کرده اند.
کمیته برگزاری توکیو2020 تخمین زده است که حداقل به مبلغی بالغ بر 2/7 میلیارد دلار دیگر مازاد بر 12/6میلیارد دلاری نیازخواهد داشت.
تاريخ:يكشنبه 8 تير 1399 - 12:39