26992 سه شنبه 15 اسفند 1396 - 18:26


لزوم استفاده از مربی خارجی در تیم ملی پومسه

از آنجاییکه مسیر و تکنیکهای پومسه های جدید پیچیده می باشد، حضور مقطعی یک مربی جوان خارجی مسلط به اجرای نیوپومسه در کادر فنی میتواند اثر بخش باشد.

به گزارش سایت هواداران تکواندو؛ پس از ورود پومسه به برنامه مسابقاتی فدراسیون جهانی تکواندو در سال ۲۰۰۶، تا به امروز و با هدف افزایش جذابیت این بخش زیربنایی تکواندو در کنار حفظ اصول و فلسفه های تکواندو، تغییرات متعددی در روند برگزاری مسابقات پومسه رخ داده است.

اضافه شدن پومسه ابداعی از حدود ۵ سال پیش و ظهور نیوپومسه در ۲ سال اخیر را میتوان انقلابی در مسابقات پومسه دانست. چرا که به نظر میرسد فدراسیون جهانی نگاهی به ورود پومسه به المپیک نیز دارد.

پس از پیشنهاد کشورمان برای اضافه شدن پومسه به بازیهای آسیایی و موافقت کمیته المپیک آسیا، پومسه از بازیهای ۲۰۱۸ جاکارتا اندونزی وارد این مسابقات شده و هر تیم میتواند ۴ ورزشکار(۲ خانم و ۲ آقا) به این رویداد اعزام می کند.این اتفاق از آنجایی حائز اهمیت است که اوزان مبارزه در این بازیها به ۴ وزن کاسته شده است.

اما با این تغییرات پومسه ایران در کجا قرار دارد؟ چگونه می توان مدعی کسب سکوی قهرمانی آسیایی و جهانی باقی ماند؟

برای پاسخ به این سوال، مروری بر مسابقات قهرمانی جهان خالی از لطف نیست. با پررنگ شدن بخش پومسه ابداعی در مسابقات جهانی پرو که منجر به اختصاص نزدیک به ۴۰ درصد مدال ها به این بخش شد، جایگاه ایران در پومسه جهان کمی متزلزل شد. ایران که تمرکزی چندین ساله بر پومسه استاندارد داشت و توانسته بود پیشرفت خوبی در این بخش پیدا کند تا جایی که در قهرمانی آسیا ۲۰۱۴ با قاطعیت کره جنوبی را پشت سر گذاشت و قهرمان شد، به یکباره درگیر مفهوم جدیدی با نام پومسه ابداعی و پس از آن نیوپومسه شد که باعث افت نسبی عملکرد ملی پوشان شد.

در سال ۹۷ پومسه ایران ۳ رویداد مسابقات قهرمانی آسیا در خرداد ماه، بازیهای آسیایی جاکارتا در مرداد و قهرمانی جهان در مهرماه را پیش رو دارد که با توجه به وجود پومسه ابداعی و نیوپومسه در آیتم های مسابقاتی این رویدادها، نیاز به برنامه ریزی مستمر و هدفمند وجود دارد.

پرواضح است که برای موفقیت در نیوپومسه نیاز به آمادگی جسمانی بالایی می باشد که از عهده مربیان داخلی به خوبی برمی آید. در بخش استاندارد نیز بلوغ فنی کافی در مربیان داخلی وجود دارد اما از آنجاییکه مسیر و تکنیکهای پومسه های جدید پیچیده می باشد، حضور مقطعی یک مربی جوان خارجی مسلط به اجرای نیوپومسه در کادر فنی میتواند اثر بخش باشد.