38721 يكشنبه 16 دي 1397 - 13:07


حیات دوباره سه بیمار با اهدای عضو دختر تکواندوکار

خانواده زهرا باغبان تکواندوکار 13 ساله شیرازی در اقدامی خداپسندانه اعضای بدن دخترشان را اهدا کردند.

به گزارش سایت هواداران تکواندو، زهرا باغبان تکواندوکار نونهال 13 ساله شیرازی روز چهارشنبه - 12 دی ماه به دلیل ایست قلبی دچار مرگ مغزی شد و به بیمارستان انتقال پیدا کرد.

پس از گذشت دو روز خانواده وی در اقدامی خداپسندانه و انسان دوستانه قلب، کلیه ها و کبد او را اهدا کردند تا جان دوباره ای به بیماران نیازمند ببخشند.